Төртінші сабақ

Қорқынышсыз, сенімді сөйлеу арқылы жетістікке жеткізетін

5 курсты 1 бағамен ал: